Suomennoksia newmessage.org sivustosta

Uusi Jumala

Jumalasta on annettu Uusi Ilmoitus…

Uusi Jumala on yksi uuden Sanoman perusopetuksia.

Lue se suomeksi täällä.

(Käännös on siirretty newmessage.org sivustolle, josta se avautuu uuteen ikkunaan)

Alkuperäinen englanninkielinen teksti:
The New God

.

Mainokset

Marshall Vian Summers on antanut viimeiset 29 vuotta elämästään Jumalan uuden sanoman vastaanottamiseen ja sen opettamiseen kaikessa hiljaisuudessa.

Suurimman osan vuodesta hän työskentelee Yhdysvaltain Kalliovuorilla, jossa hän asuu eristäytyneenä perheensä ja lähimpien kumppaniensa ympäröimänä.

Jatka lukemista täältä

(Käännös on siirretty newmessage.org sivustolle, joka avautuu uuteen ikkunaan)

 

Alkuperäinen teksti: ”Who is Marshall Vian Summers”

Kuuntele ja näe Marshall Vian Summersia täällä (englanniksi).

 

Life in the Universe- Marshall Vian Summers
Marshall Vian Summers julkaisi uuden kirjan Life in the Universe 1.6.2012.
Ohessa on ensimmäisen kappaleen suomennos.
Voit tilata kirjan täältä: New Knowledge Library

Ote kirjasta: LIFE IN THE UNIVERSE:
1. Facing a Greater Community of Life

Edessä Suuryhteisön elämä

Elätte Suuryhteisössä, älyllisen elämän maailmankaikkeudessa. Se on laaja ja kattaa evoluution koko kirjon—teknologian kehityksen, yhteiskuntien kehityksen ja henkisen tietoisuuden sekä etiikan kehityksen. Se on valtava ja käsittämätön. Se on suurempi ympäristö, josta ihmiskunta on nyt tulossa osalliseksi. Ihmiskunnan mukaantulo tähän ympäristöön ei ole sen omia lyhyitä retkiä paikalliseen aurinkokuntaan, vaan niitä vierailuja joita tapahtuu maailmassa nyt, ja joka tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.

Tämä suurempi ympäristö, johon olette syntymässä on fyysinen todellisuus, jota säätelevät fysiikan lait, ne luonnonlait, joista olette tietoisia. Älkää kantako huolta toisten ulottuvuuksien mahdollisuuksista, sillä nämä eivät tule olemaan tarpeenne tai huolenaiheenne. Se suurempi todellisuus, jossa ihmiskunta on aina asunut ja jossa maailmanne on aina ollut, täytyy tulla nyt kiinnekohdaksenne.

Monet ihmiset ovat spekuloineet elämän esiintymisen mahdollisuuksilla Suuryhteisössä, mitä se voisi olla ja miten elämä voisi kehittyä aina korkeammille tasoille ja yhteiskuntiin. Tänään, kuten ennenkin, ihmiset heijastavat toiveensa ja odotuksensa elämän tarkoituksesta maailman ulkopuolelle, toivoen että muut rodut olisivat valaistuneempia, hienostuneempia ja korkeammalla kehityksen tasolla kuin ihmissuku on ollut ja on tällä hetkellä. Ja tietysti monia pelkoja heijastetaan tälle suuremmalle elämän areenalle—pelkoja kauheista pedoista, kauheista valloittajakansakunnista, tuhoista, hyökkäyksistä ja niin edelleen.

Mutta, kuten aina, todellisuus on hyvin erilainen kuin odotukset. Se todellisuus, johon olette tulossa, tulee olemaan tämän opetusten sarjan painopisteenä—todellisuus, jota pystytte ymmärtämään, koska olette eläneet luonnon maailmassa ja olette kokeneet ihmisten yhteiskunnallisen evoluution.

Suurena erona on tietenkin sekä tämän Suuryhteisön monimutkaisuus ja laajuus että sitä kansoittavat olennot ja rodut, jotka ovat hyvin erilaisia kuin ihmiskunta, ei ainoastaan muodoltaan ja ulkonäöltään, vaan erilaisia myös älyn ja tietoisuuden osalta sekä etiikaltaan ja arvomaailmaltaan.

Tätä on vaikea käsitellä, mikä saattaa herättää toiveenne ja pelkonne. Mutta teidän on tunnistettava se, että ihmiskunta on nyt saavuttanut sen pisteen maailman kehityksessä ja kynnyksen, missä sillä on edessään ympäristön muuttumisen suuret aallot ja vaikeudet tässä maailmassa. Tuolloin kohtaamisenne Suuryhteisöstä saapuvan älyllisen elämän kanssa sekä itse Suuryhteisön todellisuus tulee yhä tärkeämmäksi ja keskeisemmmäksi hyvinvoinnillenne sekä sille millaisen tulevaisuuden kykenette luomaan.

On suuri muutos, todella suuri, siirtyä ihmiskeskeisestä maailmasta Suuryhteisön todellisuuteen. Koska olette eläneet eristyksissä ja olette kehittyneet eristyksissä niin kovin pitkään, ja koska menneisyydessä on tapahtunut eri rotujen vierailuja vain hyvin harvoin ja pääosin huomaamattanne, heijastatte luonnollisesti arvonne siihen mahdollisuuteen ja käsitteeseen, että universumissa on älyllistä elämää. Tämän seurauksena jotkut ihmiset tuntevat tai uskovat hartaasti että universumia kansoittavat ihmiset, jotka ovat ohittaneet kehityksessään konfliktin ja petoksen mahdollisuudet ja että ne arvot, joita ylläpidätte täällä tai joita tavoittelette olisivat universaaleja luonteeltaan. Se, että tämä ei ole totta ja että se edustaa vaarallista oletuksia ja uskomuksia on jotain, mitä teidän on kohdattava heti alkajaisiksi.

Toinen vaikeus on, että ette ole valta-asemassa tässä Suuryhteisössä, vaikka olette vakiinnuttaneet valta-aseman omassa maailmassanne. Suuryhteisön sisällä olette pelkkiä aloittelijoita. Seisotte oman kehitystienne alussa, tietämättöminä ja omaten oletuksia ja uskomuksia, jotka eivät osoittaudu todeksi. Teillä on suuria haittoja ja olette alttiita eri rotujen suostutteluille ja petoksille, niin tulevaisuudessa, kuin myös niiden taholta, jotka todellakin sekaantuvat asioihinne omassa maailmassanne tällä hetkellä. Eristyneisyytenne on tehnyt teistä herkkäuskoisia eikä se ole valmistellut teitä haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita Suuryhteisö kokonaisuudessaan tarjoaa.

Maailmassa ei ole ketään, joka voisi opettaa teille universumin elämän todellisuudesta ja hengellisyydestä. Ei ole ketään, joka omaisi tämän tietoisuuden tai tämän kokemuksen. Tämän seurauksena, viestintä ja koulutus tästä asiasta täytyy tulla Jumalalta sekä toissijaisesti niiltä hyvin harvoilta roduilta, jotka ovat tietoisia olemassaolostanne, niiltä jotka tukevat nousuanne vapaaksi ja itsemääräämiseen kykeneväksi roduksi ja joita Jumala kutsuu auttamaan teitä tässä keskeisimmässä ja tarpeellisimmassa koulutuksessa. Teillä on liittolaisia maailmankaikkeudessa, mutta he eivät vieraile maailmassanne, sillä ihmiskunta ei ole valmis luomaan suhteita muihin kansoihin maailmankaikkeudessa. Ihmiskunnalla ei ole kypsyyttä eikä se ole yhtenäinen, riittävän voimakas ja tarpeeksi huomaamaton ollakseen tekemisissä mielekkäästi ja hyödyllisesti minkään universumin rodun kanssa.
Tämä ajankohta ei edellytä Kontaktia. Nyt on se aika, joka edellyttää valmistautumista Kontaktiin. Ja tämä Kontakti vie paljon aikaa. Se vie aikaa, koska tämän kokoluokan koulutus ei tapahdu nopeasti. Monet ihmiset vastustavat sitä, kieltävät sen tai välttävät sitä.Tämä opetus ei tapahdu nopeasti, koska ihmiskunnan on nyt paneuduttava entistä enemmän muutoksen suuriin aaltoihin, jotka tulevat maailmaan ja ovat täällä jo—ympäristön pilaantuminen, keskeisten resurssienne ehtyminen, elintarviketuotannon menetykset, veden niukkuus, ilmastonmuutoksen ja maailman lämpenemisen dramaattiset vaikutukset, yhä kasvava kilpailun, konfliktien ja sotien riski eri ryhmien ja kansojen välillä jäljellä olevien luonnonvarojen saatavuudesta.

Tästä tulee hallitseva painopiste ja huoli, niin tavallisille ihmisille kaikkialla maailmassa kuin kansakunnille ja hallituksillekin. Kuitenkin vastataksenne näihin valtaviin ja ennennäkemättömiin haasteisiin, tarvitsette tietoa ja viisautta maailman ulkopuolelta. Ette tarvitse niinkään teknologiaa kuin tahtoa ja sitoutumista yhdistyä säilyttääksenne tämän maailman asuttavana ympäristönä ihmissuvulle ja lopettaa omat loputtomat konfliktinne. Näin voitte valmistautua olemaan tekemisissä universumin älyllisten rotujen kanssa, joista monet eivät ole täällä teitä tukeakseen.

Suurten muutoksen aaltojen kohtaaminen, tarvittavan ihmisten välisen yhteistyön luominen sekä ihmisten konfliktien lopettaminen edustavat Suuryhteisöön valmistautuminen ohella ihmiskunnan suuria ja perustavaa laatua olevia tarpeita. Jos näitä suuria tarpeita ei oteta riittävässä määrin huomioon, silloin kaikki muu, jota yritätte luoda omaksi eduksenne, joko henkilökohtaisesti tai ihmiskunnan hyväksi, osoittautuu riittämättömäksi, ja tuskaisa ponnistelu tulee maailman osaksi.

Koulutuksenne Suuryhteisöstä täytyy olla lähtöisin Jumalasta. Sen täytyy olla peräisin Jumalalta ollakseen puhdasta ja olla täysin hyödyllistä teille. Ja sen täytyy tulla Jumalalta, koska vain Jumala tuntee täysin ihmissuvun luonteen, todellisuuden ja tarkoituksen. Näitä mikään vieras valta tai rotu ei voi todella tietää, vaikka he tutkisivat käyttäytymistänne ja lähetyksiänne.Viestinnän täytyy olla peräisin Jumalalta, ja täsmälleen näin tapahtuukin.

Opetukset Suuryhteisön todellisuudesta ja hengellisyydestä, joita nyt alat lukea, tulevat Jumalalta, sillä maailmassa ei ole ketään, joka voisi tietää ne asiat, joita tässä tullaan esittämään. Eikä universumissa ole mitään ulkopuolista valtaa, joka voisi perinpohjaisesti ja ihmisluonnon ja ihmisen tarkoituksen sekä todellisuuden täysin tuntien kommunikoida sen mitä ihmiskunta todella tarvitsee.

Hyväksy siis, että Jumala on lähettänyt Uuden Sanoman maailmaan valmistelemaan ihmiskuntaa sekä kohtaamaan maailmaan tulevien suurien aaltojen tuoman muutoksen että valmistautumaan universumin elämän todellisuuteen ja hengellisyyteen ja kaikkiin sen vaikeuksiin ja piileviin mahdollisuuksiin. Tätä opetusta ette voi antaa itsellenne. Tätä opetusta ette voi saada missään yliopistossa tai oppilaitoksessa maailmassa. Se on viestintää, jota täytyy kuunnella niin sydämen kuin mielen avulla.

Mieltäsi hämmentävät monet asiat, joita esitetään tässä, ja useiden ideoidesi virheellisyys tai riittämättömyys tulee esiin. Mielesi voi hylkiä tätä suurta opetusta ja valmistelua. Se voi vastustaa sekä perustelluista että irrationaalisista syistä, koska mielesi ei tunne Jumalan mieltä. Mielesi omaa vain vakiintuneet käsitykset elämästä maailmankaikkeudessa. Silti se ei ole kokenut universumin elämää..

Siksi sinun on saatava tätä opetusta ja valistusta Suuryhteisön todellisuudesta ja hengellisyydestä niin mielen kuin sydämen kautta. Mielesi kamppailee tässä esitettyjen ideoiden ja näkökulmien kanssa, mutta sydän tietää. Te tiedätte, koska se on Jumalan puhetta, joka kouluttaa ja valmistaa teitä. Tällä koulutuksella ja valmistelulla Jumala antaa lisää voimaa, enemmän turvallisuutta ja parempaa suojaa, jota tulette tarvitsemaan voidaksenne vastata haasteisiin omassa maailmassanne kuin myös haasteisiin jotka varmuudella ovat olemassa sen ulkopuolella.

Monet väittävät omaavansa tiedon maailmankaikkeudesta, mutta kuinka he voivat tietää? He ovat olleet loukussa tämän maailman pinnalla—uskoen, toivoen ja spekuloiden; yrittäen ymmärtää menneisyyden ilmestyksiä ja profetioita tai yrittäen projisoida ymmärrystään ulottuvuuksiin, jotka ovat kaukana heidän kokemuksestaan tai tietoisuudestaan. Monimutkaisia teorioita voidaan muodostaa. Menneisyyden profetiat voidaan yrittää toteuttaa nykyhetkessä. Mutta nämä kaikki osoittautuvat riittämättömiksi, sillä ihmiskunnalta puuttuu koulutus koskien sitä suurempaa maailmankaikkeutta, jossa olette olemassa ja mitä teidän täytyy kohdata yhä enenevässä määrin, nyt ja tulevina aikoina.

On siis viisasta hyväksyä rajoituksia. On viisasta laittaa itsensä opiskelijan asemaan, olemaan kuuntelija ja oppija, jotta voit vastaanottaa kokonaan kaiken sen mitä tässä ilmoitetaan—ilmoitukset, jotka ovat syntyneet Uudesta Sanomasta ihmiskunnalle, ilmoitukset, jotka antavat ihmiskunnalle uuden tien eteenpäin hyvin vaikeaan ja epävarmaan tulevaisuuteen.

Ne, jotka vastaanottavat ja hyväksyvät tämän haasteen oppia Tietoudesta ja viisaudesta Suuryhteisössä tulevat hyötymään suuresti, ei vain omalta osaltaan, vaan koko ihmiskunnan puolesta. He ovat niitä, jotka pystyvät kouluttamaan ja valmistelemaan muita. Tämä vaatii näkemystä, rohkeutta ja suurta objektiivisuutta, sillä tämän koulutuksen on puhuteltava ohi ja läpi toiveiden ja pelkojen. Sillä nämä voivat vain peittää sen vision, mikä teillä on nyt oltava.

Hyväksy, että et tiedä, mitä elämä maailmankaikkeudessa on, miten se on olemassa, miten se vaikuttaa itseensä, mitä odottaa koskien vierailuja maailmaanne ja mitä ajatella vierailuista, joita on jo tapahtunut täällä. Tämän rajoituksen hyväksyminen antaa parhaan tilaisuuden ja mahdollisuuden nähdä ohi nykyisten rajoitusten, nähdä yli tämän maailman rajojen ja nähdä ohi inhimillisen vuorovaikutuksen rajojen. Sillä nyt tulee olemaan edessä ja kohdattavana hyvin eriluonteisia vuorovaikutuksia hyvin erilaisten älyllisten kanssa. He ajattelevat erittäin toisin, ja heidän toimintansa lähtee hyvin erilaisista olettamuksista elämän suhteen kuin mitä sinulla tai ihmiskunnalla kokonaisuutena on.

Tämä on valmistelu, joka kokonaisuudessaan määrittelee sen ovatko ihmiskunnan ensimmäiset toimet universumin elämän kanssa hyödyllisiä vai haitallisia. Tämä asia on saateltava suurella määrällä viisautta, sillä te olette tilanhoitajia kauniille planeetalle, jota muut pitävät suuressa arvossa. Mutta te olette heikkoja tilanhoitajia, ja olette keskinäisissä ristiriidoissa. Olette heikentämässä tämän maailman vaurautta nopeaan tahtiin, maailman joka on niin harvinainen ja arvokas karujen planeettojen universumissa.

Ette vielä näe haavoittuvuuttanne tässä suhteessa ettekä näe tämän maailman säilyttämisen tärkeyttä, omavaraisuuden ylläpidon tärkeyttä, maapallon ilmaston ja sen luontaisen tasapainon ylläpidon tärkeyttä. Älkää luulko, että voitte matkustaa muihin maailmoihin ja löytää tällaisia paikkoja. Ne ovat hyvin harvinaisia, ja ne ovat aina käytössä. Tämä ymmärrys antaa teille enemmän vastuuntuntoa, sillä todellinen koulutus tuo aina täydemmän vastuuntunnon—vastuun ei ainoastaan oppimisen suhteen, vaan vastuuntunnon, joka johtaa toimintaan ja palveluun.

Ihmiskunta on nyt holtittomalla kurssilla. Se on tuhoamassa omavaraisuuttaan maailmassa. Se vaarantaa luonnollisen tasapainon, joka on antanut ihmiskunnalle niin kauniin ja upean maailman, jossa kehittyä ja elää. Tämä on vaarallista paitsi tulevaisuudellenne tässä maailmassa, mutta myös vaarallista koskien suhteitanne muiden rotujen kanssa maailmankaikkeudessa. Tällä opetusten sarjalla, jonka pian koet, saat oppia tästä, voit nähdä seurausvaikutuksia ja ymmärtää tätä todellisuutta, jotta todella tuntisit sen. Se, että kykenee tunnistamaan universumin elämän on mahdollista, koska sinulla on synnynnäinen tietoisuus Suuryhteisöstä. Tämä tietoisuus antaa sinulle mahdollisuuden eläytyä ja tunnistaa tiettyjä realiteetteja elämästä tämän maailman ulkopuolella. Kyseinen tunnistaminen on olemassa syvällä, kaukana älyllisestä osastasi, ajattelevasta mielestä, joka on rakentunut kulttuurisen ehdollistamisen ja maailmassa saamasi koulutuksen kautta.

Sen tunnistaminen, että teillä on olemassa yhteys universumin elämään on erittäin tärkeää, ja se tulee olemaan osa etsintää, joka näihin opetuksiin sisältyy. Ilman tätä syvempää yhteyttä maailmankaikkeus olisi liian mahtava, liian valtava, liian monimutkainen, liian vaikea ja liian uhkaava. Se tuottaisi vain epävarmuutta ja hämmennystä teille. Mutta syvemmälle osalle puhuminen mahdollistaa sen, että saatte tunnistamisen kokemuksen ja tunteen omasta kohtalostanne Suuryhteisössä itsessään. Sillä huolimatta vaikeuksista, joita kohtaatte omassa maailmassanne ja vaikeuksista, joita koituu yrittäessänne olla tekemissä maailman ulkopuolisten rotujen kanssa oikein ja viisaasti, on perustavanlaatuinen tosiasia kuitenkin se, että ihmissuvulla on kohtalonsa avaruudessa. Kohtalonne on olla tekemisissä muiden rotujen kanssa, kohtalonne on kehittyä. Asianmukaisen koulutuksen ja ymmärryksen sekä oman luontaisen viisautenne avulla, tulee mahdolliseksi olla vapaa ja itsemääräämisoikeuden omaava rotu laajassa ja vaikeassa universumissa.

Hyväksy tämä haaste, ja niin tehdessäsi tunnista, että sisälläsi on olemassa jotain, joka antaa sinulle mahdollisuuden löytää itsestäsi vastaus näihin asioihin, joita tullaan paljastamaan tässä. Tämä kyky on olemassa älyn ulottumattomissa, ideoiden tuolla puolen, vakiintuneiden käsitystesi ja kaiken maailmassa oppimasi ulkopuolella. Se on arvoituksellista, koska se on peräisin Jumalasta. Se on syntynyt suuremmasta todellisuudesta, jonka osa olet.

Kaikki eivät voi nähdä ja tuntea tätä. Onkin tärkeää jo alkajaisiksi hyväksyä se, että monet ihmiset, jopa ne hyvin läheiset, eivät mahdollisesti voi nähdä, tuntea ja reagoida tähän Suuryhteisöön valmistautumiseen. Anna näin olla, ei se mitään. Nyt on ensimmäisten aika reagoida. Jos olet ensimmäisten joukossa vastaamassa ja ensimmäisten joukossa, jotka aidosti saavat koulutuksen elämästä universumissa, sinun täytyy hyväksyä tämä haaste—vaikka toiset eivät reagoisi, vaikka muut ovat peloissaan tai epävarmoja, vaikka toiset kääntyisivät pois. Kaikki eivät ole samassa vaiheessa kehityksessään, koulutuksessaan ja tietoisuudessaan.

Älä siis ajattele kaikkien reagoivan. Sen sijaan ajattele omaa vastaustasi ja reaktiotasi sekä oppimistasi. Vaativampi koulutus ei sovellu kaikille tällä hetkellä, ja tämä mitä suurimmassa määrin edustaa vaativaa, korkeampaa koulutusta. Siispä varaudu ottamaan vastaan. Ja jos kuulet asioita, joita et ymmärrä, niin ole kärsivällinen, sillä näiden paljastusten myötä tulemme toistamaan asioita moneen kertaan ja kuvaamme asioita eri tavoin antaaksemme parhaan mahdollisuuden nähdä, tuntea ja tunnistaa se valtava elinympäristö, joka on olemassa rajojenne ulkopuolella ja jonka osa olette aina olleet.

Marshall Vian Summers haastattelu syksyllä 2011 Coloradossa. Tekijänä Project Camelot. Englanninkielinen:
http://www.youtube.com/watch?v=U2ww35AIYyE

Newmessage.org sivustolla on nyt myös interaktiivisia elementtejä, Uuden sanoman taustaan liittyviä kertomuksia ja Uuden sanoman ihmiset tulevat esiin ja kertovat mistä on kyse.

Voit liittyä Uuden Sanoman kansainväliseen yhteisöön:
http://www.newmessage.org/nmfg/Worldwide_Community.html

Vähempikin englanninkielen taito riittää esimerkiksi lyhyiden videoiden katseluun.

Liitän tähän muutaman esimerkin:

Prayer of Gratitude (audio)

Can there be a new message from god? (video)

Mikä on Jumala?

Tässä et keskity vain oman aikasi ja maailmasi Jumalaan vaan kaikkien aikojen ja maailmojen Jumalaan” – – –

Jatka lukemista täällä.

(Käännös on siirretty newmessage.org sivustolle, joka avautuu uuteen ikkunaan)

Alkuperäinen: What is God?